Неділя, 20.06.2021, 15:23
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту

Бібліотека файлів

Головна » Безкоштовні Файли » Страхування [ Додати матеріал ]

шпора Страхові послуги питання відповіді
31.08.2010, 22:38
1. Страхова послуга як специфічний товар. 2. Ознаки, що характеризують страхову послугу. 3. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. 4. Особливості маркетингу в страхуванні та його завдання. 5. Дослідження попиту на страхові послуги (необхідність, сутність, значення). 6. Канали реалізації страхових послуг та їх характеристика. 7. Прямий продаж страхових послуг: переваги і недоліки. 8. Продаж страхових послуг через страхових посередників: переваги і недоліки. 9. Права і обов’язки страхових посередників. 10. Вимоги законодавства України до страхових посередників. 11. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних агенств. 12. Страхові брокери та їхні функції. 13. Роль реклами в реалізації страхових послуг. 14. Види страхової реклами та вимоги до неї. 15. Функції страхової реклами. 16. Текстове повідомлення: зміст, вимоги до нього. 17. Контроль з боку страхових компаній та держави за наданням страхових послуг. 18. Асортимент страхових послуг, який пропонується в Україні фізичним і юридичним особам. 19. Страхова угода та її основні етапи. 20. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. 21. Андеррайтинг: поняття, сутність, роль у формуванні збалансованого страхового портфеля. 22. Задачі андеррайтинга. Психологічна і фізична небезпека у страхуванні. 23. Договір страхування та його зміст, взаємозв`язок з Правилами страхування. 24. Договір страхування і страховий поліс: співвідношення між ними. Страховий сертифікат. Генеральний поліс. 25. Порядок укладення договору страхування. 26. Права і обов¢язки сторін страхової угоди. 27. Страховий поліс як форма договору страхування: зміст, зв’язок з правилами страхування. 28. Процес врегулювання претензій страхувальників та його завдання. Виплата страхового відшкодування. 29. Дії страхувальника при настанні страхової події. 30. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. 31. Аварійний комісар: поняття, функції. 32. Організація діяльності аварійних комісарів в Україні. 33. Страховий акт: зміст, порядок складення. 34. Порядок виплати страхового відшкодування (страхових сум). 35. Системи страхового забезпечення та їх сутність. 36. Особисте страхування: зміст, значення в забезпеченні страховим захистом громадян. 37. Необхідність і сутність страхування життя . Види страхування. 38. Таблиця смертності: призначення, зміст, порядок складання. 39. Типи страхування життя. 40. Змішане страхування життя: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів. 41. Змішане страхування життя: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати. 42. Страхування до вступу в шлюб: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів. 43. Страхування до вступу в шлюб: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати. 44. Страхування життя дітей: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів. 45. Страхування життя дітей: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати. 46. Довічне страхування: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів. 47. Довічне страхування: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати. 48. Страхування пенсій: необхідність, сутність. 49. Сучасний стан і проблеми страхування життя в Україні. 50. Страхування пенсій в Україні: сучасний стан, проблеми. 51. Економічна необхідність і значення страхування громадян від нещасних випадків. 52. Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування. 53. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування. 54. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність. 55. Колективне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність. 56. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори. 57. Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ. 58. Державне особисте страхування працівників митних органів. 59. Обов’язкове особисте страхування громадян від нещасних випадків на транспорті. 60. Обов’язкове страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу від нещасних випадків. 61. Обов’язкове страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків. 62. Колективне страхування громадян за рахунок коштів підприємств. 63. Страхування дітей від нещасних випадків. 64. Страхування туристів від нещасних випадків. 65. Страхування спортсменів від нещасних випадків. 66. Страхування громадян від нещасних випадків на морському транспорті. 67. Медичне страхування: необхідність і сутність. 68. Суб’єкти медичного страхування та взаємовідносини між ними. 69. Страхова медична компанія та її місце в системі медичного страхування. 70. Вимоги до лікувально-профілактичних установ, що діють в системі медичного страхування. 71. Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність. 72. Добровільна форма медичного страхування та її сутність. 73. Програми добровільного медичного страхування. 74. Види послуг добровільного медичного страхування. 75. Універсальні та спеціалізовані поліси медичного страхування та їх сутність. 76. Медичне страхування громадян, що виїздять за кордон. 77. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті. 78. Зміст поняття “підприємницькі ризики”. Форми і види страхування. 79. Види полісів страхування майна від вогню та їх особливості. 80. Страхування майна від вогню та інших небезпек. 81. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. 82. Страхування ризиків впровадження нової техніки і технології. 83. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється. 84. Страхування відповідальності роботодавця. 85. Страхування відповідальності товаровиробників за забруднення навколишнього середовища. 86. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників с/г продукції в Україні. 87. Організаційні основи страхування майна сільськогосподарських підприємств. 88. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 89. Визначення вартості урожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. 90. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і порядок виплати страхового відшкодування по страхуванню урожаю с/г культур і багаторічних насаджень. 91. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств. 92. Порядок укладення договорів страхування тварин сільськогосподарських підприємств, визначення і сплати страхових платежів. 93. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і страхового відшкодування по страхуванню тварин с/г підприємств. Порядок виплати страхового відшкодування. 94. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств. 95. Порядок укладення договорів страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств, визначення і сплати страхових платежів. 96. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і порядок виплати страхового відшкодування по страхуванню будівель та іншого майна с/г підприємств. 97. Необхідність та значення страхування технічних ризиків. Види страхування. 98. Страхування будівельно-монтажних ризиків. 99. Страхування машин від поламок. 100. Страхування електронної техніки. 101. Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань. 102. Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків. 103. Кредитні ризики та їх характеристика. 104. Організаційні форми страхування кредитів та їх характеристика. 105. Страхування товарних кредитів. 106. Страхування споживчих кредитів. 107. Страхування заставного майна. 108. Страхування експортних кредитів. 109. Страхування ризику непогашення кредиту. 110. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. 111. Страхування банківських гарантій. 112. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків. 113. Страхування за “Єдиним банківським полісом”. Страхування банків від комп`ютерного шахрайства. 114. Поняття автотранспортного страхування. Види страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування.Сучасний стан автотранс-портного 115. Страхування автотранспортних засобів та основні умови його проведення. 116. Міжнародна система “Зелена картка”: виникнення та сутність. 117. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. 118. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні: організаційні основи. 119. Види договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні. 120. Основні умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні. 121. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. 122. Страхування вантажів,що перевозяться автомобільним транспортом. 123. Економічна необхідність і особливості страхування морських ризиків. 124. Клуби взаємного страхування та їх роль в організації страхування морських ризиків. 125. Страхування морських суден. 126. Страхування відповідальності власників суден перед третіми особами за забруднення державних територіальних вод. 127. Страхування вантажів,що перевозяться морським транспортом. 128. Страховий захист громадян на морському транспорті. 129. Морське страхове бюро України :виникнення, функції. 130. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Види страхування. 131. Законодавча база авіаційного страхування в Україні. 132. Авіаційний поліс Ллойда. 133. Основні умови страхування повітряних суден Україні. 134. Страхування відповідальності власників повітряних суден. 135. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. 136. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізника. 137. Авіаційне страхове бюро України та його значення. 138. Обов’язкове авіаційне страхування: сутність, значення. 139. Обов’язкове страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт. 140. Обов’язкове страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт. 141. Необхідність, особливості та стан космічного страхування. 142. Організація космічного страхування. 143. Види космічного страхування. 144. Страховий захист особистої власності громадян: необхідність, види страхування. 145. Страхування будівель громадян. 146. Порядок укладення договорів страхування будівель, визнач. та сплати страхових платежів. 147. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і порядок виплати страхового відшкодування по страхуванню будівель, що належать громадянам. 148. Страхування тварин, які належать громадянам. 149. Порядок укладення договорів страхування тварин, які належать громадянам, визначення та сплати страхових платежів. 150. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і порядок виплати страхового відшкодування по страхуванню тварин, які належать громадянам. 151. Страхування домашнього майна громадян. 152. Порядок укладення договорів страхування домашнього майна громадян, визначення та сплати страхових платежів. 153. Організація роботи страховика по визначенню збитку і страхового відшкодування по страхуванню домашнього майна громадян. Порядок виплати страхового відшкодування. 154. Страхування засобів транспорту, які належать громадянам. 155. Порядок укладення договорів страхування засобів транспорту, які належать громадянам, визначення і сплати страхових платежів. 156. Організація роботи страховика по визначенню збитку і страхового відшкодування по страхуванню засобів транспорту, які належать громадянам. Порядок виплати страхового відшкодування. 157. Страховий захист майна громадян в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
Категорія: Страхування | Додав: Admin | Теги: Страхові, відповіді, питання, шпора, послуги
Назва: шпора Страхові послуги питання відповіді
Переглядів: 3559 | Завантажень: 51 | Коментарі: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
0
2 tanuwka_vnipi   [Матеріал]
я согласна с "2 фося" бред полный wacko

0
1 фося   [Матеріал]
туфта, не соответствует текст что я хочу скачать

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Цікаво!
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів