Субота, 06.03.2021, 06:40
Вітаю Вас Гість | RSS

неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА)
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту

Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчальні матеріали (все, що не ввійшло в Бібліотеку файлів) » Англійська ділова мова » АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ (ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
-
AdminДата: Четвер, 01.07.2010, 14:16 | Повідомлення # 1
1-й
Група: Адміни
Повідомлень: 185
Статус: Offline
abandon - (v) відміняти, припиняти, відмовлятись;

abandon goods to the insurer -(v) відмовлятись від товару на користь страхувальника.

abandonee [ `xbqndq`nJ ] - (n) страхувальник, на користь якого лишається застрахований вантаж або судно після аварії.

abbreviation [qbrJvi`eiSn] - (n) скорочення, що вживається на письмі та в усному мовленні.
ability-to-pay - платоспроможність;

ability-to-pay-taxation - оподаткування на підставі платоспроможності.

absorbed overhead - накладні витрати.

abundance - (n) достаток, багатство, надлишок.

acceleration clause - умова прискореної виплати позики.

acceptance [qk`septqns] - (n) акцептований вексель, тратта, акцептування, згода на сплату грошових, розрахункових, товарних документів;

acceptance of bonds - популярність облігацій, попит на облігації.

access to market - доступ до ринку.

account [q'kaVnt] - (n) рахунок;

adjunct account ['xdZANkt] - доповнюючий рахунок; бухгалтерський рахунок, який накопичує доповнення до іншого рахунку;

advance account - рахунок позик;

advance report account - авансовий звіт;

account day - розрахунковий день;

account executive - діловод;

account holding bank - банк, який зберігає рахунок;

account of expenses - рахунок витрат;

account of charges - рахунок накладних витрат;

account payable ledger - книга закупок, рахунків;

account receivable [rI'si:vqb(q)l] - рахунок дебіторів

(у баланс ), дебіторська заборгованість;

account statement - виписка із рахунку;

accounts department - бухгалтерія;

accounts payable - рахунок кредиторів;

accounts receivable turnover - оборотність засобів за рахунками дебіторів;

approval of account - визнання рахунку правильним;

assets account - рахунок капіталу;

below-line balance account - позабалансовий рахунок;

blocked account - арешт на внесок (блокування рахунку);

business account - рахунок підприємств у системі національних рахунків;

business saving account - ощадний рахунок для ділового підприємства;

capital account - рахунок капіталу;

charge account - кредит за відкритим рахунком;

checking account - поточний рахунок (у банку);

compound interest account - рахунок, за яким нараховуються проценти, ощадний вклад;

credit account - рахунок кредиту (узгодження про купівлю товарів з відстрочкою);

currency account - рахунок валюти;

current account - рахунок поточних операцій;

debit account - рахунок з дебетовим сальдо, рахунок активу;

deferred account - рахунок з відстроченими податковими платежами;

fancy account - фіктивний рахунок;

frozen account - заморожений рахунок;

general account - рахунок головної бухгалтерської книги;

giro account - рахунок витрат;

impersonal account - рахунок, що не належить конкретній особі;

income statement account - результативний рахунок, рахунок прибутків і збитків;

inland account - місцевий рахунок;

invalid account - рахунок, за яким можуть проводитись операції;

interest - bearing transaction account - поточний рахунок з виплатою процентів;

movement of an account - операції на рахунку;

nominal account - пасивний рахунок, активно-пасивний рахунок;

noncheckable savings account - безчековий ощадний рахунок;

outstanding account - несплачений, незавершений рахунок;

overextended account - прострочений рахунок;

passbook savings account - ощадний рахунок;

phoney account - фіктивний рахунок;

property account - рахунок нерухомого майна;

public account - рахунок державного закладу;

purchase on account - купівля в кредит ( за твердим рахунком);

reciprocal control account - рахунок головної книги;

received on account - отримано на рахунок належної суми;

regular checking account - звичайний поточний рахунок;

reserve account - резервний рахунок;

retail account - невеликий рахунок (у банку);

revenue account - рахунок прибутків;

salary account - поточний рахунок;

saving account - ощадний вклад;

securities account - рахунок цінних паперів;

segregated account - окремий рахунок;

settlement account - розрахунковий рахунок;

statement of account - виписка банківського особистого рахунку клієнту, виписка за рахунком;

statement of accounts - звіт про стан рахунків;

stock account - рахунок капіталу, рахунок цінних паперів;

subsidiary account - допоміжний рахунок;

summary account - підсумковий рахунок, заключний баланс;

suspense account - рахунок сумнівних дебіторів;

thrift account - терміновий рахунок (у банку);

trade account receivable - рахунок розрахунків з покупцями;

transaction account - поточний рахунок, короткостроковий депозит;

trust account - довірчий (секретний) рахунок;

unsettled account - неурегульований (неоплачений) рахунок;

valuation account - рахунок залишкової вартості;

wholesale account - крупний рахунок у банку;

agree accounts - узгоджувати рахунки;

balance an account - підсумовувати, підводити підсумок;

be in account with - мати рахунок у кого-небудь;

clean out an account - зняти всі гроші з рахунку;

clear an account - сплатити за рахунком;

close an account - закрити рахунок у банку;

draw up an account - виписати (виставляти) рахунок;

draw upon an account - знімати з рахунку;

make up an account - закрити рахунок, виписувати рахунок;

pass to the credit of account - записати в кредит рахунку;

pay an account - заплатити рахунок;

pay into an account - записати на рахунок, платити переказом на рахунок;

place to a person’s account - перерахувати комусь на рахунок;

run (up) an account - збільшити залишок на рахунку, записати на рахунок;

settle an account - сплатити рахунок;

set up an account - відкрити рахунок;

take accounts of the needs - враховувати попит;

withdraw from an account - зняти з рахунку.

accountancy [q'kaVntqnsI] - (n) бухгалтерський облік.

accountant - (n) кваліфікований бухгалтер;

accountant in charge - головний бухгалтер;

certificated accountant - дипломований бухгалтер;

certified public accountant - дипломований бухгалтер вищої категорії;

chartered accountant - привілейований бухгалтер;

chief accountant- головний бухгалтер;

chief managerial accountant - головний бухгалтер-контролер, фінансист-контролер;

general accountant - головний бухгалтер;

office accountant - головний бухгалтер.

accounting - бухгалтерський облік, аналіз господарчої діяльності.

accounting cost - бухгалтерські (балансові) витрати;

accounting conventions - бухгалтерські узгодження;

accounting equation - балансове рівняння ;

accounting money - рахункові гроші;

accounting records - бухгалтерські рахунки;

accounting spread - бухгалтерська різниця;

accounting valuation - оцінка вартості за записом у бухгалтерській книзі;

accrual accounting - бухгалтерський облік відповідно до методу нарахувань;

activity accounting - функціональний бухгалтерський облік;

administrating accounting - оперативний облік, пов’язаний з потребами управління;

cost accounting - виробнича бухгалтерія;

current accounting - поточна звітність;

distribution cost accounting - облік витрат у торгівлі;

full-cost accounting - фінансовий облік за повною вартістю;

national economic accounting - система національних рахунків;

national income accounting - складання національних рахунків;

replacement-cost accounting - бухгалтерський рахунок у поточних цінах;

social accounting - звіт компанії про витрати на соціальні потреби;

store accounting - бухгалтерський облік запасів.

accredit - (v) акредитувати, приписувати, відносити на рахунок.

accretion - (n) приріст, накопичення;

accretion to the capital - приріст вартості капіталу.

accrual [q'krVql] - (n) накопичення.

accrue [q'kru:] - (v) збільшувати, накопичувати;

accrued interest - нараховані проценти;

accrued (accumulated) depreciation [dI"pri:SI'eIS(q)n] - акумульовані амортизаційні відрахунки, амортизаційний резерв.

accumulate [q'kju:mjVleIt] - (v) накопичувати, нагромаджувати.

accumulation - (n) накопичування, акумуляція.

acknowledge - (v) підтверджувати отримання.

acknowledgement of debt - підтвердження боргу.

acknowledgement of receipt - офіційне повідомлення про отримання.

adjustment - (n) регулювання (економічне), пристосування.

advance [qd'vQ:ns] - (n) ріст, підвищення (цін), аванс, позика; (а) достроковий;

advance of capital - витрати (затрати) капіталу;

advance of living standard - підвищення життєвого рівня;

advance of wages - підвищення заробітної плати.

advance-decline theory - теорія підвищення і знижок.

advanced economy - економіка промислово розвинутої країни.

advice book - підшивка авізо.

advice note - повідомлення.

advise - (v) сповіщати.

adjustable pegs - підтримка валютних курсів.

adjusting entries - регулюючі записи.

affiliated members - філіали.

affix - (v) прикладати, поставити (підпис).

aggravation ["xgrq'veIS(q)n] - (n) погіршення.

aggregate ['xgrIgIt] - (v) збиратися докупи; (а) сукупний, спільний; (n) сукупність;

aggregate capital - сукупний капітал;

aggregate expenditures - загальні (сукупні) витрати;

aggregate social product - сукупний (суспільний) продукт.

agio - (n) ажiо, різниця між курсами валют.

allege [q'ledZ] - (v) посилатися (на), стверджувати (що, ніби).

allocation - (n) розміщення, розподіл, відрахування.

allocative factor - фактор розподілу.

allowance [q'laVqns] - (n) утримування, знижка, дозвіл;

allowance for depreciation - знижка на знос.

allowances - надбавки до заробітної плати.

amortization [q"mO:taI'zeIS(q)n] - (n) амортизація, поступове відкриття боргу.

amortize [q'mO:taIz] - (v) амортизувати, покривати борг у кредит.

annuity [q'nju:ItI] - рента, щорічна рента, страхування ренти.

anticipated inflation - очікувана інфляція.

appeal [q'pi:l] - (v) апелювати, подавати скаргу; (n) апеляція, оскарження.

applicant ['xplIkqnt] - (n) замовник, прохач, кандидат, претендент.

application ["xplI'keIS(q)n] - (n) клопотання, заява, прохання, застосування;

application money - сума підписки;

application for the position - заява про зарахування на посаду;

application form - замовлення, бланк замовлення (спеціальний бланк, який заповнюється, коли продаються цінні папери).

appraisal [q`preizql] - експертна оцінка (оцінка активів чи зобов’язань за участю експертів).

appreciation [qprJSi`eISqn] - (n) підвищення вартості, подорожчання, приріст вартості основного капіталу;

appreciation of goods - підвищення вартості товарів, оцінювання товарів;

appreciation of the dollar - підвищення курсу долара.

appropriate [q`proVprieit] - (v) асигнувати, привласнювати, виділяти (засоби, кошти).

appropriation request - запит про асигнування.

assess [q'ses] - (v) обкладати податком, оцінювати майно.

assessment - (n) оцінка (майна), оподаткування.

ask-bid system - система встановлення і пропонування ціни.

assets ['xset] - (n) активи (балансу), майно неспроможного боржника, капітал, фонди, засоби, кошти;

asset demand for money - попит на гроші зі сторони активів;

active assets - кошти, які знаходяться в обігу;

available assets - вільні активи (можуть бути продані або інвестовані);

capital assets - основний капітал;

circulating assets - оборотні кошти;

current assets - оборотні кошти, оборотні фонди;

deferred assets - сплачені витрати (страхування), активи майбутніх років;

extra circulating assets - позаобігові активи;

fixed assets - основні засоби, основний капітал, нерухоме майно;

illiquid assets - неліквідні активи;

intangible assets [In'txndZqb(q)l] - нематеріальні активи;

liquid assets - ліквідні (легкореалізовані, поточні) активи;

real assets - нерухомість;

revaluation of assets - переоцінка вартості активів;

tangible assets - матеріальні активи;

total assets - загальна вартість майна, сума балансу.

assignment form (notice) - повідомлення про перехід власності на цінні папери.

at an early date - найближчим часом.

at par - за номіналом ( облігації або привілейовані акції, випущені або реалізовані за їхньою номінальною вартістю).

attested by the signature - завірений підписом.

audit ['O:dIt] - (n) аналіз господарської діяльності, перевірка, ревізія; (v) перевіряти, проводити ревізію;

annual audit - річний аналіз господарчої діяльності;

associated audit - асоціативне опитування споживача;

bank audit - ревізія банківської звітності;

detailed audit - повна ревізія (рахунків книг, журналів та записів);

field audit - ревізія на місці, виїзна ревізія;

interim audit - проміжний аналіз (господарської діяльності).

audit the accounts - проводити ревізію рахунків.

auditing expenses - витрати з ревізії (стаття балансу).

authorised share capital - дозволений акціонерний капітал.

authorised stock - оголошений акціонерний капітал.

aval - (n) аваль (гарантія банку зі сплати боргового зобов’язання).

average - (n) індекс курсів;

average down - скуповувати в міру зниження курсу;

average revenue - середня виручка (виторг);

average tax rate - середня ставка оподаткування;

average up - скуповувати в міру підвищення курсу.

aversion to risk - неприйняття ризику.

B

backer - (n) індосант, авеліст.

backing - (n) субсидування, фінансування, покриття, гарантія, індосамент.

backdating - (n) датування минулим числом.

ballot period - період викупу.

balance - (n) сальдо (різниця між сумою записів за дебетом і кредитом рахунку), стан рахунку; (v) сальдувати, підводити підсумок;

balance book - бухгалтерська балансова книга;

balance of claims and liabilities - розрахунковий баланс, баланс вимог і зобов’язань;

balance of current accounts - баланс поточних операцій;

balance of payments - платіжний баланс;

balance of payments deficit - дефіцит платіжного балансу;

balance of the capital account - баланс просування капіталу;

balance sheet - баланс (звіт про фінансовий стан);

balance sheet account - балансовий рахунок, стаття бухгалтерського балансу;

balance sheet assets - балансова вартість активів;

balance sheet audit - ревізія балансу;

balance sheet equation [I'kweIZ(q)n] - балансове рівняння;

balance sheet ratios - балансові показники;

adjusted debit balance - скоректоване дебетове сальдо;

bank balance - баланс банку;

capital balance - баланс просування капіталу;

closing balance - залишок на рахунку на кінець дня, кінцевий залишок (сальдо);

composite balance sheet - зведений баланс;

consolidated balance sheet - зведений баланс;

credit balance - кредитний баланс;

demand balance - залишок грошових записів (на поточному рахунку);

favourable balance - активний (сприятливий) (платіжний) баланс;

foreign balance -платіжний баланс;

interium balance - пробний баланс;

interesectoral balance - міжгалузевий баланс;

opening balance - залишок на рахунку на початок дня;

overall balance - підсумковий баланс;

preliminary trial balance - попередній бухгалтерський баланс;

trade balance - торговий баланс;

transfer of balance - перенос сальдо;

trial balance - пробний баланс;

unfavourable balance - пасивний баланс;

visible balance - стаття балансу;

strike a balance - підбивати (підводити) баланс;

balancing - (n) балансування, складання рахунків.

bankrupt ['bxNkrApt] - (n) банкрут; (v) доводити до банкрутства; (а) неплатоспроможний.

bank accommodation - банкова позика.

bankers bank - банк банків (банк, який приймає вклади депозитних інститутів і надає їм позику).

bank cost accounting - аналіз операційної діяльності банку.

bank statement - звіт банку.

bank transfer / remittance - банківський переказ.

banking by mail - банківські операції поштою.

bargaining - (n) ведення переговорів, укладання угоди, торг.

barrier to entry - бар’єр на шляху до вступу в галузь.

barter - (n) бартерна торгівля.

bearer ['be(q)rq] - (n) власник, пред’явник (наприклад, чеку);

bearer security - цінний папір на пред’явника.

behaviour [bI'heIvIq] - (n) розвиток (економічних категорій).

benefit in kind - додатковий прибуток.

benefit-cost analysis - аналіз витрат і вигод.

bid and ask - найвища і найнижча ціна.

bid and asked quotation (quote) - ціни покупця і продавця.

bill - банкнота;

bill discount - облік векселя;

bill of credit - акредитив;

bill of exchange - перевідний вексель (тратта);

bill of parcels - фактура, накладна;

bill of payable - рахунок до оплати;

bill of sale - купча, закладна;

cancel bill - анулювати вексель;

settle a bill - сплатити за рахунком;

blank - (n) бланк; (a) чистий, пустий;

blank bill - бланковий вексель;

blank transfer - бланковий трансферт, (безіменна передача прав власника на акції).

block - (n) пакет.

board lot - акції на продаж.

board of directors - рада директорів.

bond (mortgage ) - (n) облігація, заставна;

bond broker - брокер по операціях з облігаціями;

bond indenture - облігаційний контракт;

bond rate - курс облігацій;

bearer bond ['be(q)rq] - облігація на пред’явника;

perpetual bond - безстрокова облігація.

bonus ['bqVnqs] - (n) премія, доплата до заробітної плати;

bonus fund - преміальний фонд.

book - (n) бухгалтерська книга; (v) заносити до книги, реєструвати, замовляти;

book cost - балансова вартість;

book inventory - книжковий (обліковий) запаси (сума залишку матеріалів на складі);

book of accounts - книга рахунків;

book of final entry - реєстр (книга) кінцевого запису;

book of original entry - реєстр (книга) первинного запису;

book value - балансова вартість, чисті активи фірми;

book value of equity - балансова (бухгалтерська) вартість особистого капіталу.

bookkeeping - (n) рахівництво.

borrowing - (n) запозичення, позика;

borrowing costs - витрати за кредитом;

borrowing power of securities - кредитоспроможність цінних паперів.

borrowed finances - залучені кошти.

bought day book - щоденна книга (реєстр) закупок.

bought ledger ['ledZq] - реєстр (книга) закупок.

brand - (n) торгова марка;

brand loyalty - прихильність(споживачів) до торгової марки.

break-even analysis - аналіз беззбитковості.

brokage - (n) торгівля посадами, хабар (даний для одержання посади).

brokerage ['brqVk(q)rIdZ] - (n) брокерські операції.

bucket shop - незаконна фірма.

budget ['bAdZIt] - (n) бюджет, фінансовий кошторис; (v) асигнувати;

actual budget - фактичний (поточний) бюджет;

annually balanced budget - збалансований річний бюджет;

budget deficit - бюджетний дефіцит;

budget restraint [rI'streInt] - межа споживчого бюджету;

approve the budget - узгодити бюджет.

budgetary ['bAdZIt(q)rI] - (a) бюджетний, передбачений бюджетом.

budgeting [ 'bAdZItIN ] - (n) бюджетування.

budgeted cost - бюджетні витрати.

budgeted statements - бюджетні звіти.

bulk reduction - знижка за розміщення крупного замовлення.

bullion ['bVljqn] - (n) злиток золота або срібла, золоті або срібні монети, які продаються на вагу.

burden ['bWdn] - (n) накладні витрати.

business - (n) економічна діяльність, замовлення, об’єм виробництва;

be out of business - збанкрутувати;

business day - операційний день;

business economy - підприємницька економіка;

business loss - зниження ділової активності;

business paper - бухгалтерський документ;

business transaction [trxn'zxkS(q)n] - господарська операція;

buy low - купити дешево;

buyers’ over - надмір на кількість покупців (перевищення попиту над пропозицією).

C

cable - (n) телеграма.

call provision - умова дострокового викупу.

c a ncellation - анулювання, відміна.

cancelled cheque - анульований чек.

capital (n) - капітал, багатство, майно;

capital budget - бюджет капітальних вкладень;

capital budgeting - фінансове планування;

capital expenditures - капіталовкладення, інвестиції;

capital impairment - послаблення капіталу;

capital investment - основна інвестиція;

capital - intensive commodity - капіталомісткий товар;

capital flight - витік капіталу;

capital gain - приріст вартості капіталу;

capital gains - доходи від продажу капіталу;

capital goods - інвестиційні товари;

capital outflow - вивіз капіталу;

capital reserve [rI'zWv] - резервний капітал;

capital surplus ['sWplqs] - додатковий капітал;

called up capital - сплачувана частина капіталу;

venture capital - вкладений з ризиком капітал, спекулятивний капітал;

stock (share) capital - акціонерний капітал.

capitalization - (n) капіталізація, перетворення на капітал.

cash - (n) кошти, готівка; (v) продавати, реалізувати;

cash assets - грошові активи;

cash audit - ревізія касових залишків;

cash book - книга обліку коштів, касова книга;

cash budget - бюджет коштів (плановий документ, що відображає майбутні надходження коштів);

cash balance - касова наявність (готівка);

cash card - грошова картка;

cash credit - кредит готівкою (овердрафт);

cash dispenser - автомат, що видає готівку;

cash dividend - грошовий дивіденд;

cash flow - грошовий потік;

cash flow statement - звіт про рух грошових коштів;

cash flow yield - прибуток у вигляді готівки;

cash in hand - готівка;

cash in transit - гроші в дорозі;

cash payment journal ['dZWn(q)l] - журнал грошових платежів;

cash purchase ['pWtSIs] - купівля за готівку;

cash receipts journal - журнал грошових надходжень;

cash sale - продаж за готівку;

cash transaction - касова справа;

cash with order - платіжне доручення, пред’явницька тратта;

non-cash / clearing transaction - безготівковий розрахунок;

outcoming cash - гроші, які виплачуються із каси;

payment spot cash - негайна сплата готівкою;

petty cash - дрібні гроші, розмінна монета;

spot cash - негайна сплата готівкою;

valt cash [`vLlt] - касова готівка.

certificate of indebtedness - сертифікат заборгованості.

certificated copy - завірена копія.

certificated security - засвідчений цінний папір.

certified check - посвідчений чек (чек, акцептований банком).

chairman’s statement - звіт голови.

change in quantity supplied - зміна величини пропозиції.

charge [tSQ:dZ] - (n) ціна, вартість, нарахування, відрахування; (p1) витрати; (v) вимагати, призначати ціну.

charge off - витрати (списання вартості активів на витрати звітного періоду).

chargeable accounting period - оподаткований обліковий період (період часу, який використовується для визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню).

chargeable assets - активи, що підлягають оподаткуванню.

chargeable gain - оподаткований випадковий прибуток.

chargeable event - поділ, пов’язаний з оподаткуванням.

chargeable transfer - оподаткований переказ.

charitable contribution - благодійний внесок.

charity accounts - благодійні рахунки.

chart of accounts - план рахунків.

charter - статут (документ, складений у компанії і зареєстрований у державному закладі).

chaser - (n) запит (syn. enquire).

cheap money - гроші, які мають низьку купівельну ціну.

checking account money - гроші на поточному рахунку.

cheque (check) - (n) банківський чек;

cheque guarantee cards - картки, що гарантують чек;

cheque payable to a named person - іменний чек.

claim - (n) рекламація, претензія.

clause [klO:z] - (n)стаття, пункт, клаузула (у договорі).

clearing - (n) безготівковий обіг;

clearing house funds - розрахункові засоби.

clerical ['klerIk(q)l] - (a) канцелярський.

closing entries - кінцеві записи.

closing stock (inventory) - кінцевий запис.

coin - (n) монета; (v) чеканити монети.

coinage ['kOInIdZ] - (n) чеканка монет, монетна система.

coined gold - золоті монети.

collateral [kq'lxt(q)rql] - (n) застава (активи, які є забезпеченням одержаних позик).

collection - (n) інкасо (банківська операція);

collection order - інкасове доручення;

collection of checks - інкасо чеків;

collection period - період інкасації.

come into possession - отримати (лист).

command of high price - продавати за високою ціною.

command at the market - контролювати ринок, господарювати на ринку.

command a ready sale - легко продаватися.

command finance - розпоряджатися фінансами.

commercial bank - комерційний банк.

commitment - (n) зобов’язання.

commodity - (n) товар, предмет (широкого вжитку), продукт.

common equity - капітал у формі звичайних акцій.

complementary goods - супровідні (доповнюючі блага).

complimentary close - заключна фраза ( у листі).

comply with request - задовольнити прохання.

competitive list - конкретний лист (документ, який узагальнює інформацію про якість, ціни, умови при реалізації).

competitive pricing - конкурентне ціноутворення.

confirmation ["kPnfq'meIS(q)n] - (n) підтвердження.

consignment note - транспортна накладка.

consumer goods (commodities) - предмети широкого вжитку.

consumption [kqn'sAmpS(q)n] - (n) споживання;

consumption forecast - вивчення попиту.

contention - (n) твердження, заява.

contingent - (a) випадкова, непередбачена (ціна).

conversion - (n) конверсія (процес обміну конвертованих цінних паперів на інші).

convertibles - (n) конвертовані цінні папери.

convertible securities - конвертовані цінні папери.

co-product - співпродукт.

corporate income tax - податок на прибуток корпорацій.

cost [kPst] - (n) ціна, вартість; (v) коштувати;

cost absorption - поглинання витрат;

cost accounting - виробничий облік (облік витрат);

cost accumulation - узагальнення (накопичення) витрат;

cost allocation - розподіл витрат;

cost behaviour - поведінка витрат, реагування витрат на вигоди від реалізації проекту зіставлення з витратами, необхідними для його здійснення;

cost benefit analysis - аналіз витрат і вигод;

cost driver - фактор витрат ( діяльність, яка впливає на витрати і визначає характер їх зміни);

cost ledger - реєстр витрат;

cost method -метод собівартості;

cost objectives - об’єкти витрат;

cost of goods sold - собівартість реалізованої продукції;

cost pool [pu:l] - об’єднання витрат (узагальнення однорідних витрат з метою встановлення об’єктів витрат);

cost prediction - передбачення витрат;

cost sheet - відомість витрат;

cost variance - відхилення витрат (різниця між величиною фактичних і стандартних витрат);

cost ration - співвідношення витрат виробництва;

allocated costs - рознесені витрати;

average fixed cost - середні постійні витрати;

avoidable cost - витрати, яких можна уникнути;

capital costs - витрати постійного капіталу;

carrying cost - витрати на постачання;

decreasing costs -спадаючі витрати;

depreciated cost - залишкова вартість;

distribution costs - витрати обігу;

explicit costs - зовнішні витрати, фактичні витрати, грошові витрати;

fixed costs - фіксовані (постійні) витрати;

implicit costs - внутрішні (неявні) витрати;

incremental costs - додаткові витрати;

least cost - з найменшими витратами;

production costs - витрати виробництва;

residual costs - залишкова вартість;

selling costs - витрати реалізації;

spillover cost ['spIl"qVvq] - витрати переливу, побічні витрати;

total cost - сукупні (загальні) витрати;

variable capital costs - витрати змінного капіталу.

cover - (v) покривати, забезпечувати, страхувати;

cover note - повідомлення;

cover of money - забезпечення грошей (покриття, сплачування).

coupon - купон (відривний талон цінного паперу);

coupon rate - купонна ставка.

credit - (n) кредит, (права сторона бухгалтерського рахунку, можливість чи право отримання товарів, послуг на зобов’язання повернути заборгованість; (v) кредитувати;

back - to - back credit - компенсаційний акредитив;

external (trade) credit - зовнішньоторговельний кредит;

investment credit - кредит для фінансування довгострокових вкладень;

long-term credit - довгостроковий кредит;

paper credit - вексельний кредит;

target credit - цільовий кредит.

crediting - фінансування.

creditor - кредитор.

currency ['kArqnsI] - (n) гроші, валюта; грошовий обіг; (a) поточний, ходячий;

currency clause - валютне замовлення.

currency note - грошовий знак;

base currency - базисна валюта (по відношенню до якої котируються інші валюти);

convertible currency - конвертована валюта.

current maturity - поточний строк до погашення.

curriculum vitae - автобіографія.

cutback - (n) зниження, скорочення; (v) знижувати, скорочувати, зменшувати кількість грошей.

cut off procedure - виведення кінцевого сальдо, процедура закриття регістрів бухгалтерського обліку (на дату проведення ревізії).


NASAA, НАСУА - Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту
Ґуґл в допомогу!
 
-
AdminДата: Четвер, 01.07.2010, 15:23 | Повідомлення # 2
1-й
Група: Адміни
Повідомлень: 185
Статус: Offline
Англо-укр. Економічний словник

http://translate.google.com.ua/transla....var.htm

Англо-український словник економетричний

http://translate.google.com.ua/transla....ary.htmNASAA, НАСУА - Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту
Ґуґл в допомогу!
 
-
AdminДата: Четвер, 01.07.2010, 15:30 | Повідомлення # 3
1-й
Група: Адміни
Повідомлень: 185
Статус: Offline
D

day book - книга для запису накладних.

days payable outstanding - строк погашення рахунків до сплати.

dayted date - обумовлена дата.

dead line - кінцевий строк.

dead loss - чисті витрати.

dear money - гроші з високою купівельною спроможністю.

debenture [dI'bentSq] - (n) облігація акціонерної компанії, дебентура, боргова розписка.

debit - (n) дебет (запис у бухгалтерському рахунку, що ціна активу скоротилась ) ; (v) вносити у дебет;

debit card - дебетова картка;

debit transfer - дебетовий супровідний документ;

debt [det] - (n) заборгованість;

debt capacity - допустимий розмір боргу;

debt receivable - дебіторська заборгованість;

bad debt - безнадійний борг (у випадку дебіторської заборгованості);

bad debt recovered - відшкодування безнадійної заборгованості;

external debt - зовнішній борг;

floating debt - поточна заборгованість;

internally held public debt - внутрішній державний борг;

priority of debts - черговість вимог боргів;

public debt - державний борг;

meet debts - покривати борги;

run into debt - залізти у борг;

settle debt - сплатити борг.

debtor - (n) боржник, дебітор, дебетова частина рахунку.

declaring of goods - декларування товарів.

decline the claim - відхилити претензію.

declining industry - галузь, яка переживає занепад.

deduct [dI'dAkt] - (v) вираховувати, утримувати.

deduction [dI'dAkS(q)n] - (n) вирахування (сум).

default [dI'fO:lt] - (n) невиконання обов’язків, несплата.

deflation - (n) дефляція (зниження середнього рівня цін в економіці).

deficit ['defIsIt] - (n) дефіцит, недостача.

deficit of current accounts - дефіцит поточних статей платіжного балансу.

defeasance [dI'fi:z(q)ns] - (n) умова про анулювання.

deferment - (n) відклад, відкладення.

delay [dI'leI] - (n) затримка;

delayed call - затримка, погашення цінних паперів;

delayed opening - відстрочка початкової операції.

demand [dI'mQ:nd] - (n) запит, вимога, потреба, попит (на товар); (v) вимагати;

demand curve - крива попиту;

demand for advances - запит на кредит:

demand schedule - графік запиту;

demand-pull inflation - інфляція попиту.

deposit [dI'pPzIt] - (n) депозит, внесок, встановлений законом резерв;

deposit book - депозитна книжка, ощадна книжка;

checkable deposit - чековий вклад;

demand deposit -безстроковий вклад;

saving deposit - ощадний внесок;

time deposit - терміновий внесок.

depository institution - депозитний заклад.

depreciate [dI'pri:SIeIt] - (v) знецінювати, падати у ціні (про валюту, напр.).

depreciation [dI"pri:SI'eIS(q)n] - (n) зниження вартості, знецінення;

depreciation charges - амортизаційні відрахування;

depreciation of the dollar - знецінювання долара.

depression - (n) депресія, криза, зниження зарплати.

deregulation - (n) дерегулювання (скорочення втручання держави в економіку, усунення регулювання ринку).

devaluation [di:"vxljV'eIS(q)n] - (n) девальвація, знецінення.

devalue - (v) знецінювати.

deviation ["di:vI'eIS(q)n] - (n) відхилення.

die production - виробництво монет.

dies [`daiz] - (n) монети, штамп, чекан.

differentiated product - диференційований товар.

diminishing - (a) спадний;

diminishing balance method - зменшувальний балансовий метод.

discharge - (v) звільнити, зняти з посади.

diseconomy - (n) збиток, негативний економічний ефект.

discount [`diskaunt] - (n) дисконт векселя, процент зниження, декорт;

discount rate - ставка дисконтування, облікова ставка.

discounting - (n) представлення знижки, приведення до поточної вартості.

discrepancy [dIs'krep(q)nsI] - (n) розходження, невідповідність, різниця.

discretion [dIs'kreS(q)n] - (n) рішення, висновок, розсуд;

to the discretion of somebody - на чийсь розсуд.

dishonour [dIs'Pnq] - (n) неакцепт, несплата.

disposables - (n) товари повсякденного вжитку.

disposal [dIs'pqVz(q)l] - (n) передача, продаж, розпорядження.

distributed profit - дивіденд (частина прибутку акціонерного товариства).

dividend – ( n ) дивіденд (частина прибутку акціонерного товариства).

documentary encashment (collection) - документальне інкасо.

dollar shortage - нестача доларів.

down payment - перша сплата, аванс.

draft [drQ:ft] - (n) тратта (письмовий наказ кредитора боржникові сплатити певну суму третій особі), сума, чек;

bank draft - тратта.

draw up - (v) складати (документ).

draw (a draft) on smb . - виставити (тратту).

draw up the budget - підготувати бюджет.

dual currency bond - двовалютна облігація.

due bill - рахунок, який треба сплатити.

due bill check - чек на сплату прибутку за облігації.

due interest - процент, терміновий до сплати.

dumping ['dAmpIN] - (n) демпінг (продаж у іншій країні товарів нижче їх собівартості).

durable ['djV(q)rqbl] - (a) довгостроковий;

durable good - товар довгострокового користування.

durability (longevity) - довговічність.

E

earn – ( v ) заробляти, отримувати прибуток.

earnest money - завдаток.

earnings - прибутки, заробітна плата, надходження.

easy money (cheap money) - знецінені гроші, з низькою купівельною спроможністю.

econometrics - (n) економетрика, економетрія.

economic(al) advance - економічний прогрес.

economic(al) balance - економічна рівновага.

economic encouragement - економічне стимулювання.

economic growth - економічний ріст.

economic perspective - економічне передбачення.

economics - (n) економіка (навчальна і наукова дисципліна), економічна галузь знань.

economy - (n) економіка (народне господарство), економіка (як область знань);

economy of scale - економія, зумовлена ростом масштабу виробництва;

economy of scarcity - дефіцитна економіка.

effective yield - реальний прибуток.

effective money - гроші, що в наявності.

effect payment - здійснювати платіж.

elude [I'lu:d] – ( v ) ухилятися, уникати.

emergency funds - обов’язкові резерви банків.

encashment - (n) інкасація.

enclose with (in) a letter - додавати до листа.

enclosure [In'klqVZq] - (n) додаток (до листа).

encumbrance - [In'kAmbrqns] - (n) борг, зобов’язання.

endow [In'daV] - (v) забезпечувати постійним прибутком, матеріально забезпечувати, робити внесок.

endowment - (n) вклад, пожертвування;

initial endowment - початковий запас.

enquire [In'kwaIq] - (n) запит.

enter a sum to a person’s account - зараховувати суму на рахунок особи.

entrepreneur - (n) підприємець.

entitlement [In'taItlmqnt] - (n) право; документ, який надає право.

entrepreneurial ability - підприємницький хист.

entry ['entrI] - (n) запис.

equalizing differences ["i:kwqlaI'ziN] - вирівнювання розрізнень (у сплаті праці).

equation [I'kweIZ(q)n] - (n) рівняння, збалансованість.

equilibrium ["i:kwI'lIbrIqm] - (n) рівновага;

equilibrium price - ціна рівноваги.

equity ['ekwItI] - (n) власний капітал, акціонерний капітал, чиста вартість капіталу, звичайна акція, загальна вартість усього майна;

equity capital - капітал у формі акцій;

equity fund - акціонерний фонд.

estimate ['estImIt] - (n) кошторис (calculation); (v) оцінювати;

estimate assessment - кошторисна оцінка.

excess [Ik'ses, 'ekses] - (n) надлишок, надмір, перевищення;

excess demand - підвищений попит;

excess profits duty (tax) - податок на додану вартість;

excess reserves - надмірні резерви.

excise tax (duty) [Ik'saIz] - акцизний збір.

exchange [Iks'tSeIndZ] - (n) облік, обмін грошей, іноземна валюта; (v) обмінювати;

exchange goods - біржові товари;

exchange rate - валютний курс;

exchange rate appreciation - підвищення курсу;

exchange rate depreciation [dI"pri:SI'eIS(q)n] - зниження валютного курсу.

execute payment - здійснювати платіж.

exempt from taxes - звільнений від податків.

expand one’s trade - розвивати торгівлю.

expanding economy - економіка, що розвивається.

expansion - (n) розширення, збільшення (грошового, торгового обороту).

expenditure [Ik'spendItSq] - (n) витрата, видаток, споживання;

exhaustive expenditures - вичерпні витрати.

expense [Ik'spens] - (n) витрати, видатки;

budgeted expenses - кошторисні витрати;

bear expenses - нести витрати, витрачати;

handling expenses - витрати на обробку документів;

overhead expenses - накладні витрати.

expensive - (a) дорогий.

export duty - вивізне мито.

export rebates - експортні знижки.

exposure [Ik'spqVZq] - (n) підвладний ризику.

F

face - (a) номінальний (про ціну, процент);

face value (nominal value) - номінальна вартість, позначена на монеті її вартість, вираження в $ і центах.

facility - (n) пільга, послуга.

failure ['feIljq] - (n) неплатоспроможність, банкрутство.

fee [fi:] - (n) плата, винагорода, гонорар;

fee goods - дармові (безкоштовні) блага.

feed back effect - ефекти зворотного зв’язку.

figure of merit - показник якості.

file [faIl] - (v) реєструвати, подавати, представляти (документ); здавати в архів.

final goods - готові вироби.

finance [faI'nxns] - (n) фінанси, прибуток; (v) фінансувати, займатися фінансовими операціями;

finance bill - фінансовий рахунок;

finance indexation ["Indek'seIS(q)n] - фінансовий показник;

finance house - фінансова торговельна фірма.

financial adviser - фінансовий радник, консультант.

financial year - звітний рік.

fine - (n) пеня.

find a market -користуватися попитом.

finished product - готовий продукт.

fiscal - (a) фіскальний, бюджетний, фінансовий; (n) скарбник, податковий інспектор;

fiscal law - прибуткове право;

fiscal policy - фінансово-бюджетна політика;

fiscal year - фінансовий рік, звітний рік.

fire ['faIq] - (v) звільняти з роботи.

first line reserves - валютні резерви.

fixed capital - основний капітал, основні фонди.

fixed resource - постійний ресурс.

flat - (a) слабкий (рахунок), одноманітний, однаковий (про ціни), нейтральний;

flat salary - оклад, ставка, фіксована плата;

flat yield - поточний прибуток з цінних паперів;

flexibility - (n) гнучкість.

float [flqVt] - (n) флоут, чеки і платіжні доручення у процесі банківського клірингу; (n) видавати (акції), розміщати цінні папери.

floor principle - принцип мінімального розміру внеску.

fluctuation - (n) коливання цін.

forced liquidation - змушений продаж (цінних паперів).

forward ['fO:wqd] - (v) відправляти, пересилати.

fringe benefits [frIndZ] - додаткові виплати.

fund - (n) запас, резерв, фонд, капітал; (v) вкладати гроші в державні цінні папери.

funding - (n) фінансування, виділення коштів.

funds - (n) фонди, цінні папери, гроші засоби.

G

gain - (n) прибуток, заробіток, вигода, користь; (v) мати (діставати) прибуток.

gainful - (a) прибутковий (про підприємство).

gaining - (n) прибуток, заробіток.

gamble ['gxmb(q)l] - (n) ризикова справа; (v) спекулювати (на біржі).

gat of use - проблеми використання.

giroform - (n) поштовий чек.

give formal notice of claim - офіційно заявити.

give notice - сповістити, довести до відома.

gold - (n) золото, акції і облігації золотопромислових підприємств;

gold backing of currency - золоте забезпечення грошей;

gold standard - золото встановленої проби.

good will - (n) репутація і зв’язки фірми.

government purchases - державні закупки.

grant an advance - внести завдаток, представити аванс.

gross - (a) валовий, об’ємний, сукупний;

gross national product - валовий національний продукт;

gross payroll - фонд заробітної плати.

growth acceleration - прискорення економічного росту.

guiding function of price - регулююча функція ціни.

H

hazard ['hxzqd] - (n) ризик, навантаження, небезпека.

herewith - з цим листом, при цьому.

hire ['haIq] - (v) наймати на роботу.

holder - (n) пред’явник (чека).

honor (honour) ['Pnq] - (v) акцептувати, сплачувати, сплатити вчасно.

I

illegal conduct - незаконна діяльність.

impost - (n) мито, збір.

imprest - (n) аванс, підзвітна сума.

income - (n) прибуток, валова виручка, надходження, заробіток;

income liable to tax - прибуток, який оподатковується;

income per head - прибуток на душу населення;

deferred income - прибуток майбутніх років;

disposable income - прибуток після сплати податків;

gross income - валовий прибуток;

interest income - прибуток у вигляді процента;

mean income - середній прибуток;

personal income - особистий прибуток;

preference income - мінімальний податок на прибуток;

taxable income - оподатковуваний прибуток.

incentive function of price - стимулююча функція ціни.

incoming - (a) вхідний (документ).

increment ['INkrImqnt] - (n) приріст (продукції), прибуток, надбавка до зарплати.

incur losses - зазнати збитків, нести збитки.

indebtedness - (n) заборгованість.

indemnity - (n) компенсація, відшкодування.

indent - (n) замовлення (отримання із-за кордону).

indenture [In'dentSq] - (n) облігаційна угода, контракт.

individual supply - індивідуальна пропозиція.

in duplicate - у двох екземплярах.

inferior good - товар нижчого гaтунку, товар нижчої цінності, другорядний (неякісний) товар.

inflation - (n) інфляція, знецінення грошей.

information accumulation - збір даних, інформації.

infringe [In'frIndZ] - (v) порушувати.

inpayments - (n) зовнішні платіжні надходження.

input - (n) ресурс (фактор виробництва).

inputs - (n) затрати (факторів виробництва).

in quadruplicate - у чотирьох екземплярах.

inquiry [In'kwaI(q)rI] - (n) запит, довідка.

insolvency - (n) неплатоспроможність, банкрутство.

insolvent [In'sPlvqnt] - (n) банкрут, неплатоспроможний.

installment [In'stO:lmqnt] - (n) частковий внесок при виплаті боргу з відстрочкою платежу.

insurance [In'SV(q)rqns] - (n) страхування, страхова премія, страхові внески;

insurance appraisal - страхова оцінка;

insurance liability - страхова відповідальність.

intangibles [In'txndZqb(q)lz] - (n) нематеріальні активи.

interest - (n) процент (плата за використання грошей), частка, зацікавленість, вигода (матеріальна);

interest -free - безпроцентний;

interest rate - процентна ставка;

long interest - загальна сума цінних паперів, яка є у біржовому обороті.

internal funds - власні кошти.

intertemporal economy - динамічна економіка.

in triplicate - у трьох екземплярах.

inventory [‘in v q ntri] - (n) товари, предмети, внесені в інвентар; пeреоблік.

investment [in’vestment] - (n) вкладання капіталу.

invisibles - (n) невидимі статті (платіжного балансу).

invoice - (n) рахунок, фактура; (v) виписати рахунок, фактуру;

invoice cost - фактурна вартість;

invoice-licence - фактура-ліцензія;

multiply-line invoice - багатостроковий рахунок;

outstanding invoice - несплачений рахунок;

proforma invoice - попередній (орієнтовний) рахунок.

irrevocable [I'revqkqb(q)l] - (a) нескасовний, незмінний, безповоротний.

issue ['Isju:] - (n) емісія грошей (випуск в обіг грошових знаків в усіх формах).

issuing office - відділ вихідних документів.

itemize ['aItqmaIz] - (v) перерахувати по пунктах, розподілити по статтях.

J

job cost sheet - таблиця тарифних ставок.

join - (v) починати роботу в компанії.

join-stock company - акціонерна компанія.

join venture - спільне підприємство.

K

keep accounts - вести рахунки (бухгалтерської книги).

keep capital intact - зберігати величину капіталу незмінною.


NASAA, НАСУА - Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту
Ґуґл в допомогу!
 
-
AdminДата: Четвер, 01.07.2010, 15:32 | Повідомлення # 4
1-й
Група: Адміни
Повідомлень: 185
Статус: Offline
L

labour exchange - біржа праці.

labour - intensive commodity - трудомісткий товар.

labour productivity - продуктивність праці.

launder ['lO:ndq] - (v) відмивати (гроші), приховувати сумнівні джерела.

layout - (n) розміщення тексту (на бланку, у діловому листі).

leaflet - (n) рекламний проспект.

leakage ['li:kIdZ] - (n) витік.

lease [li:s] - (n) оренда, наїм;

lease - back - продаж обладнання з отриманням назад в оренду;

lease of assets - оренда активів.

ledger ['ledZq] - (n) головна книга.

legal restriction - законодавче обмеження.

lend - (n) позика, (v) позичати.

lender - (n) кредитор.

letter - (n) лист;

letter-head - бланк (листа);

letter of advice - авізо, повідомлення;

letter of allotment - повідомлення (про підписку на акції або облігації);

letter of attorney - доручення, довіреність;

letter of authority - доручення;

letter of complaint - письмова скарга, рекламаційний лист;

letter of credit - акредитив;

letter of deposit - заставний лист;

letter of guarantee - гарантійний лист;

letter of guidance - інструктивний лист;

letter of identification - ідентифікаційний лист (який додається до грошового акредитива);

letter of inquiry - письмовий запит;

letter of intent - лист-зобов’язання, лист про намір;

letter of security - гарантійний лист;

letter of trust - доручення;

cash letter - касовий лист, доручення про зарахування грошей;

cash letter of credit - грошовий акредитив;

comfort letter - аудиторський лист-підтвердження;

comment letter - лист із зауваженнями;

commercial letter of credit - товарний акредитив;

complaint letter - рекламація;

confirmed letter of credit - підтверджений акредитив;

cover letter - супроводжуючий лист;

deficiency letter - повідомлення про недостатність представлених документів, повідомлення про нестачі;

ingoing cash letter - вхідний касовий лист;

irrevocable letter of credit - відзивний акредитив;

follow-up letter - лист-нагадування, повторний лист;

further to our letter - на додаток до нашого листа;

opening a letter of credit - акредитування;

outgoing cash letter - вихідний касовий лист;

paid letter of credit - грошовий акредитив;

routine business letter - стандартний діловий лист;

stand-by letter of credit - резервний акредитив;

transit letter - інкасовий лист.

length of service - виробничий стаж.

leverage ['li:v(q)rIdZ] - (n) використання позиченого капіталу.

liability ["laIq'bIlItI] - (n) пасив, боргове зобов’язання, заборгованість, борг, частина бухгалтерського балансу;

liability law - законне відшкодування збитків;

liability ledger - книга обліку зобов’язань;

fixed debt liability - заборгованість з пасивного боргу;

fixed liability - довгострокове зобов’язання;

limited liability - обмежена відповідальність;

unlimited liability - необмежена відповідальність.

licence ['laIs(q)ns] - (n) ліцензія (дозвіл від держави на здійснення зовнішньоторгової діяльності).

lien [lIqn] - (n) право отримати майно за борги, завдаток.

limit pricing - стримане ціноутворення.

limited company - компанія (товариство) з обмеженою відповідальністю.

limited offering - обмеження на розміщення цінних паперів.

line-item veto - вето на статтю бюджетних витрат.

liquidation - (n) ліквідація, продаж (пакету акцій, облігацій) за готівку.

liquidation of debts - покриття боргів.

liquidity - (n) ліквідність (речі, які можна легко перетворити на гроші без витрат їх купівельної спроможності);

liquidity ratio - коефіцієнт ліквідності (співвідношення різних статей активу балансу);

means of liquidity - ліквідні кошти.

loan up - (n) вкладання капіталу в неліквідні активи.

loan [lqVn] - (n) позика, запозичення; (v) надавати позику, позичати;

loan business - позикові операції;

loan of bearing interest - позика під проценти;

loan proceeds - позичені кошти;

back-to-back loan - компенсаційна позика;

bad loan - непогашена у строк позика;

interest-free loan - безпроцентна позика;

fixed-rate term loan - позика з твердим процентом;

funded loan - облігаційна позика;

gift loan - безпроцентна позика;

morning loan - одноденна позика;

mortgage loan ['mLgIdZ] - заставна позика;

overnight loan - одноденна позика;

securities loan - позика цінних паперів;

soft loan - кредит пільговий;

stock exchange loan - позика брокеру фондової біржі;

stop-gap loan - негайна позика для врятування підприємства;

back a loan - гарантувати позику;

call a loan -вимагати погашення позики;

contract a loan -отримувати позику.

loaning - (n) надання позики.

logrolling - (n) взаємопідтримка.

long -run industry supply - довгострокова галузева пропозиція.

loss - (n) збиток, шкода, втрата;

loss in prices - курсові втрати, збитки від зміни курсів цінних паперів;

loss of efficiency - падіння продуктивності, зниження коефіцієнта корисної дії.

lucrative capital - капітал у формі цінних паперів.

lump sum - загальна сума, грошова сума, що виплачується одноразово, велика сума.

lump sum grant - одноразова допомога.

M

major economy - економіка великої держави (промислово розвинутої).

major shareholding - контрольний пакет акцій.

make a bill payable to order - виписувати ордерний вексель.

make an overdraft - перевищувати залишок на рахунку.

make bankrupt - розорювати, доводити до банкрутства.

make good - компенсувати, відшкодовувати, сплачувати.

make out - виставляти, виписувати (чек), складати документ;

make out a document - складати документ;

make out an invoice - виставляти рахунок.

make quantity - об’єм випуску продукції.

marital status - сімейний стан.

margin (credit) department- відділ контролю за операціями з цінними паперами.

margin of profit - коефіцієнт прибутковості.

marginal ['mQ:dZInl] capital cost - граничні витрати на використання капіталу.

marginal tax rate - гранична ставка податку.

marginal revenue product - граничний продукт у грошовому вимірі.

market - (n) збут, торгівля; (v) збувати;

market assessment - оцінка ринку;

market demand - ринковий попит;

market failure ['feIljq] - порушення ринкового механізму;

market of new issues - ринок вперше випущених цінних паперів або первинний ринок;

market performance - функціонування ринку.

marketable ['mQ:kItqb(q)l] - (a) поширений (ходовий) товар;

marketable equity securities - фондові папери.

marketing ['mQ:kItIN] - (n) торгівля, предмети торгівлi.

mark-up - (n) підвищення (цін), надбавка (на виробничі вироби).

matched orders - зустрічні замовлення.

maturity date - дата сплати, дата погашення боргу.

maturity value - вартість на день сплати.

mean return - очікуваний прибуток.

medium of exchange - засіб обміну, засіб обігу (про функції грошей).

meet a bill - сплачувати вексель, оплатити за рахунком.

meet expectations - задовольняти вимоги, відповідати очікуванням.

meet the claims of creditors - задовольняти претензії кредиторів.

meet the expense - сплатити вартість, покрити витрати.

meet the financial obligations - виконувати фінансові зобов’язання.

memo(randum) - (n) пам’ятний запис, меморандум.

merger ['mWdZq] - (n) поглинення, злиття, об’єднання.

minutes ['mInIts] - (n) протокол.

monetarism - (n) монетаризм, монетаристська доктрина.

monetary ['mAnIt(q)rI] - (a) грошовий, кредитно-грошовий, валютний;

monetary policy - кредитно-грошова політика.

monetarisation - (n) перетворення на гроші.

money - (n) гроші, платіжний засіб, позика;

money advance - грошова позика;

money balances - гроші готівкою, грошові залишки;

money losing order - невигідне замовлення;

money of account - рахункові гроші;

money order - платіжне доручення;

money outstanding - гроші в обігу;

money wage - грошова заробітна плата;

fiat money - нерозмінні паперові гроші;

hard money - гроші, що є у наявності, металеві гроші;

idle money - невикористані гроші, вільний капітал;

paper money - паперові гроші;

pin money - гроші на дрібні витрати;

purchasing power money - купівельна спроможність грошей;

soft money - паперові гроші, банкноти;

tight money [taIt] - грошова нестача, кредитно-грошова політика;

token money ['tqVkqn] - біллоні (розмінні) гроші;

velocity of money [vI'lPsItI] - швидкість обігу грошей;

raise money - позичати гроші;

refund money - сплачувати борг;

remit money - переказувати гроші.

moneyed - (a) фінансовий.

moneys - (n) монетна система валюти.

mortgage ['mO:gIdZ] - (n) застава; (v) заставляти.

mortgagee ["mO:gq'dZi:] - (n) кредитор за заставою.

mortgagor ['mO:gIdZ] - (n) боржник за заставою.

mutual savings bank ['mju:tSVql] - обопільний ощадний банк.

N

narrowing the spread - скорочення розриву цін.

national output - об’єм національного виробництва.

negative reply (refusal, denial) - відмова.

negotiable instruments (documents) - оборотні (обігові) документи.

negotiable paper of instrument - переказний документ або фінансовий документ.

negotiate [nI'gqVSIeIt] - (v) вести переговори, здійснювати операцію, укладати угоду, торгуватись;

negotiate a cheque - отримувати (гроші) за чеком, виплатити за чеком;

negotiate a contract - укладати контракт;

negotiate a loan - отримувати позику.

negotiated bid - узгоджена пропозиція.

negotiation - (n) ведення переговорів; передача, продаж, облік (векселя), сплата (за чеком) за векселем.

net - (n) нетто, чистий прибуток; (v) приносити чистий прибуток;

net balance - чистий залишок, сальдо;

net (book) value of assets - балансова вартість елемента активу;

net cash - чиста оплата готівкою;

net cost - собівартість;

net investment income - чистий інвестиційний прибуток;

net national product - чистий національний продукт;

net out - визначати нетто-позицію, активи і пасиви, плюси і мінуси;

net profit ration - коефіцієнт рентабельності;

net taxes - чистий об’єм податкових надходжень;

net working capital - наявні грошові кошти для поточної діяльності;

net worth - особистий капітал.

netting - (n) автоматизований розрахунок.

new account report - запис нових зведень про клієнтів.

non-linear pricing - нелінійне ціноутворення.

non-payment - несплата, неплатіж.

nonprice rationing - (n) неціновий розподіл (нормування).

nonrival good - неконкурентний товар.

not held order - наказ без фінансової відповідальності.

note (bill, paper) - вексель.

notification - (n) повідомлення, оповіщення.

notify - (v) повідомляти, сповіщати.

O

odd lot - неповна партія цінних паперів.

offer - (n) пропозиція (ділова).

offering circular - оголошення про розміщення позики цінних паперів.

omnibus bill ['PmnIbqs] - рахунок за різними статтями.

open-end fund - відкритий спільний фонд.

operating business analysis - аналіз господарської діяльності.

option ['PpS(q)n] - (n) опціон (угода з умовою), вибір.

order - (n) - наказ, інструкція, замовлення; письмовий наказ про сплату грошей (вексель, чек); (v) замовляти;

order book - книга замовлень;

bank money order - банківський грошовий переказ;

cash order - наказ про сплату готівкою;

cash with order - із сплатою готівкою;

durable order - замовлення на товари довгострокового користування;

pressing order - термінове замовлення;

rush order - термінове замовлення;

stop payment order - наказ про припинення платежу.

outlay - (n) витрати, затрати, капіталовкладення, інвестиційна затрата.

outgoing (paper) - вихідний.

out payments - (n) зовнішні платежі.

output - (n) випуск, продукція, об’єм виробництва, продуктивність;

output effect - ефект об’єму продукції;

full output - максимальна продуктивність;

gross output - валовий об’єм виробництва;

peak output - максимальний об’єм виробництва.

outstanding - (a) несплачений, непроданий, нереалізований, випущений в обіг (про цінні папери).

outstandings - (n) несплачені рахунки, заборгованість.

overdraft - (n) перевищення кредиту ( у банку), заборгованість банку, овердрафт.

overdue - (a) прострочений, несплачений у строк.

overhead - (n) накладні витрати.

overseas business - ділові операції за кордоном.

overtrading ["qVvq'treIdIN] - (n) занадто розширений продаж, купівля значної кількості (цінних паперів).

P

paper - (n) документ, доповідь, короткострокове зобов’язання, засвідчення боргу (вексель, акцепт);

office paper - фінансовий вексель.

parking - (n) тимчасове розміщення засобів.

par price (rate) - номінальна ціна (вартість).

par value – за номіналом.

pass the budget - затвердити бюджет.

pay - (n) плата, витрати, зарплата, пенсія; (v) платити, приносити вигоду;

pay back period - строк (період) окупності інвестицій;

pay by instalments - сплачувати у кредит;

pay in - вносити гроші;

pay off - платіж, винагорода, результат ;

pay sheet - платіжна відомість;

back pay - затримана виплата;

gross pay - зарплата до вирахувань (нарахована зарплата).

payable(s) - (n) документи (рахунки, векселя, чеки) до сплати; розрахункові документи; (а) вигідний, рентабельний;

payable to bearer - на пред’явника.

paying-in - внесення.

payment - (n) платіж, сплата (векселя), погашення боргу;

payment by the price - відрядна оплата праці;

payments deficit - дефіцит платіжного балансу;

payment on account - сплата за безготівковим рахунком;

exchanged payments - валютні платіжні розрахунки;

progress payment - поетапна сплата.

payout ratio - коефіцієнт виплати дивідендів.

pegging - (n) фіксація ціни на певному рівні.

penalty ['penltI] - (n) штраф.

penalize - (v) штрафувати.

penetration - (n) проникнення (на ринок).

performance-based compensation - зарплата; сплата, що залежить від результатів діяльності.

peril - (n) ризик, небезпечність.

perpetuity - (n) довічна рента.

personal saving - особисті збереження.

piece rate - відрядна заробітна плата.

pledge [pledZ] - (n) заклад, застава, запорука; (v) віддавати під заставу, зв’язувати обіцянкою.

place an order - зробити замовлення.

play the market - спекулювати на біржі.

pool - (n) загальний фонд, об’єднані запаси.

p o r t folio - (n) портфель цінних паперів.

postal order - поштовий переказ.

precedence ['presId(q)ns] - (n) перевага в отриманні замовлення.

prepay - (v) раніше сплачувати.

pressing business - термінова справа.

price [praIs] - (n) ціна, курс цінних паперів; (v) призначувати ціну;

price appreciation - визначення ціни;

price cap - межа ціни (вартості);

price fixing - встановлення ціни;

price floor - мінімальна ціна, нижня межа ціни;

price for cash - ціна при сплаті готівкою;

price guidepost - ціновий орієнтир;

price level - рівень ціни;

price list - прейскурант, каталог;

price maker – той, хто встановлює ціни;

price plus - ціна облігації, включаючи проценти, які наросли (ціна облігації з процентами);

price ratio - співвідношення цін;

price soared - підвищення ціни;

price taker - той, хто погоджується з ціною;

price velocity - швидкість зміни грошей;

price war - війна цін (повторне та довгострокове зниження цін);

balancing price - ціна рівноваги;

big price - ціна покупця; курс, що пропонує покупець;

class price - престижна ціна;

conversion price - ціна конверсії;

cost price - ціна виробництва, собівартості;

cut price - ціна із значною знижкою;

fair-return price - ціна, що забезпечує справедливу норму прибутку;

fixed price - тверда ціна;

equity price - курс акцій;

estimate price - кошторисна ціна;

hire price of finance - норма процента;

issue price - курс нового випуску цінних паперів;

just price - справедлива ціна;

list price - прейскурантна ціна;

negotiated price - договірна ціна, узгоджений курс цінних паперів;

permissible margins of price fluctuation - допустима межа коливання цін;

security price - курс цінних паперів;

shutdown price - ціна припинення діяльності, ціна закриття;

sliding price - змінна ціна;

spot price - ціна продажу, поточна ціна;

strike price - ціна при підведенні балансу;

target price - планова ціна;

transaction price - фактична ціна продажу;

threshold price - нижня межа ціни;

reservation price - резервна ціна, відправна ціна;

adjust price - коректувати ціну;

be at down price - коректувати ціну.

priceceiling - (n) встановлення верхньої межі ціни.

pricing - (n) ціноутворення.

prime rate - податкова ціна.

priming of economy - стимулювання економіки.

principle of equity - принцип справедливості.

proceeds - (n) прибутки, надходження, надходження від продажу цінних паперів.

precedes in cash - грошова виручка.

profit - (n) прибуток, користь; (v) отримувати прибуток, користь;

book profit - бухгалтерський прибуток, нереалізований прибуток;

equity profit - прибуток, що розподіляється на звичайні акції;

excess profit - надприбуток;

negative profit - збиток, втрата;

paper profit - потенційний (нереалізований) прибуток;

pure profit - чистий прибуток (економічний прибуток);

retained profit - збережений прибуток; прибуток, що залишився;

target profit - плановий (цільовий) прибуток;

unit profit - прибуток на одиницю продукції;

reali z e a profit - отримувати прибуток.

profitability - (n) прибутковість, рентабельність.

profitless - (a) безприбутковий.

prolong - (v) продовжувати.

promisor - (n) людина, яка юридично зобов’язана здійснити сплату; боржник, векселедавець.

promissory note - боргове зобов’язання, простий вексель.

proprietorship (ownership, property) - (n) власність, володіння.

provision - (n) умова, положення.

provision of crediting - кредитні вкладення.

proxy - (n) довіреність;

proxy statement - інформація для довірених осіб.

public funds - державні кошти, державні цінні папери.

public sector - державний сектор.

pure losses - чисті втрати.


NASAA, НАСУА - Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту
Ґуґл в допомогу!
 
-
AdminДата: Четвер, 01.07.2010, 15:35 | Повідомлення # 5
1-й
Група: Адміни
Повідомлень: 185
Статус: Offline
Q

quality allowance - декорт.

quantity demanded - величина попиту.

quantity rebate - знижка ціни за кількість.

quantity supplied - запропонована кількість.

questionnaire (form) - (n) анкета.

quick ratio - коефіцієнт ліквідності.

quota ['kwqVtq] - (n) квота (частка у загальному виробництві або збуті).

quotation [kwqV'teIS(q)n] - (n) котирування (курсу), встановлення поточної ціни на товар, номер, валюту.

R

raise capital - добувати капітал.

raise claim - пред’являти претензію.

range of production - асортимент продукції.

rate - (n) норма, ставка, коефіцієнт, рівень, темп, курс, ціна;

rate of exchange - валютний курс;

rate of interest - процентна ставка;

rate of issue - курс випуску (цінних паперів);

rate of return - норма прибутку, коефіцієнт окупності, рентабельність;

expansion rate - темп росту (економіки);

fixed exchange rate - фіксований валютний курс ;

flexible exchange rate - гнучкий валютний курс;

forced rate of exchange - примусовий курс.

rating - (n) рейтинг цінних паперів.

ratio ['reISIqV] - (n) коефіцієнт, співвідношення, індекс, показник, норма.

rationing - (n) розподіл, нормування;

rationing devices - механізм розподілу ресурсів.

rebate ['ri:beIt] - (n) цінова знижка.

receipt - (n) розписка, квитанція, отримання; (v) видавати розписку;

against receipt - під розписку.

receipts - (n) грошові надходження, виручка, прибутки.

receivable - (n) дебіторська заборгованість, рахунки дебіторів.

recession - (n) пониження, зменшення, спад.

reclamation - (n) рекламація (претензія до якості доставленої продукції).

reconcilement - (n) узгодження (рахунків).

recontracting - (n) перегляд умов контракту / угоди.

records - (n) документи, архів, записи, облік, досьє.

recoup - (v) компенсувати, утримувати.

recover - (v) отримувати назад.

recruitment - (n) набір штату.

rectify - (v) виправляти.

red - (n) пасив, дефіцит;

be in the red - бути у боргу, мати заборгованість.

redeem - (v) викупати, повертати, вилучати з обігу, погашати.

redemption - (n) викуп, повернення, вилучання з обігу, погашення;

call for redemption - оголосити про погашення (облігацій).

rediscount - (n) переоблік.

reference - (n) посилання, рекомендація, відгук, згадування, передача на розгляд.

reference book - довідник.

reflate - (v) допустити інфляцію, стимулювати економічний ріст (державними кредитно-фінансовими заходами /засобами/).

reflation - (n) поновлення інфляції, стимулювання економіки.

regulation - (n) правило, інструкція.

reimburse - (v) повертати, компенсувати, сплачувати.

reimbursement - (n) компенсація, повернення.

reliability - (n) надійність.

remainder - (n) залишок.

settle the remainder - погасити залишок.

remit - (v) переказувати гроші, пересилати, звільняти від сплати.

remittance [rI'mIt(q)ns] - (n) переказ, переведення грошей.

remitter - (n) відправник (грошового переказу).

rental - (n) сума орендної плати, список орендаторів.

rentseeking - (n) прагнення отримувати ренту;

rentseeking behavior - гонитва за рентою, пошук ренти.

remuneration - (n) винагорода.

replenish - (v) наповнювати.

reply-coupon - бланк відповіді.

repudiate - (v) анулювати, відмовлятися від сплати боргу.

repudiation of contract - відмовлення від угоди.

reserve - (n) резервний фонд, рахунок нерозподіленого прибутку.

residual - (a) залишковий.

response - (n) реакція.

restriction - (n) обмеження.

resume ['re(I)zjVmeI] - (n) резюме, зведення, конспект, підсумок, висновок.

retail business - роздрібна торгівля, роздрібне підприємство.

retire - (v) викупати.

retiring [rI'taI(q)rIN] the public debt - викуп державного боргу.

return - (n) віддача, ефект, дохідність, обіг.

return to scale - віддача від масштабу.

revaluation - (n) переоцінка, ревальвація (підвищення курсу валюти).

revenue ['revInju:] - (n) виручка, виторг, валовий прибуток;

revenue tariff - фіскальне мито (збір);

total revenue - загальний прибуток.

revenues - (n) прибуткові статті бюджету, статті прибутку.

revert to - (v) повертатися до... (документу, питання).

revoke an offer - відкликати пропозицію.

revolving fund - поновлений фонд.

right-to work law - закон про право на працю.

royalty - (n) ліцензійний платіж, авторський гонорар.

S

salutation - (n) привітання у листі.

saving - (n) заощадження.

scarcity - (n) рідкісність, дефіцит, обмеженість (ресурсів, товарів), недостатня кількість.

scip - (n) сертифікат на участь у підписці.

securities [sI'kjV(q)rItIs] - (n) цінні папери;

counterfeit securities - фальшиві цінні папери;

securities transaction - фондові банківські операції.

seizure - (n) конфіскація.

self-interest - зацікавленість, власна вигода.

self-sufficient - самозабезпеченість, економічно-самостійний.

seniority ["si:nI'PrItI] - (n) право старшинства, трудовий стаж.

setback - (n) спад, регрес;

setback in business - зниження ділової активності.

settlement - (n) сплата, розрахунок.

share - (n) акція.

shareholder ['Seq"hqVldq] - (n) акціонер, пайовик.

shareholders’ equity - акціонерний капітал.

shift in supply - зміна пропорції.

shortage - (n) нестача, дефіцит, рівень дефіциту.

shutdown rule - правило закриття.

sinking - (n) зниження, падіння (цін), вклад (капіталу), погашення, сплата, виплата.

slump - (n) скорочення (ділової активності), різкий економічний спад, криза, різке падіння (курсу).

sole proprietorship [prq'praIqtqSIp] - одноосібне володіння.

soft - (a) той, що характеризується низькою діловою активністю, неконвертований.

softening of economy - спад в економіці, економічний занепад.

software - (n) документація.

solution - (n) розв’язок.

solvency - (n) платоспроможність.

solvent - (a) платоспроможний.

specie - (n) металеві гроші (золоті і срібні).

specially designed heading - спеціально розроблена шапка (ділового листа).

spillover - (n) перелив, надлишок.

squander - (v) марно витрачати (гроші).

square deal - чесна угода, порядне ставлення до клієнта.

stale - (a) прострочений.

standing - (n) фінансовий стан, кредитоспроможність, репутація.

state financing backing - державна фінансова підтримка.

state ownership - державна власність.

statement - (n) звіт, баланс (амер.), виписка рахунку (амер.), відомість, таблиця, підрахунок, кошторис;

statement of charges (costs) - розрахунок витрат;

statement of claim - позовна заява;

statement of condition - документ про фінансовий стан компанії;

statement of income - рахунок прибутків та збитків;

statement of prices - прейскурант.

stationary - (a) стійкий, стабільний, (n) поштовий папір.

status - (n) фінансовий стан.

stock - (n) акція (цінний папір, що свідчить про внесення певного паю до капіталу акціонерного товариства);

stock book - книга реєстрації власників акцій, книга фондових цінностей;

stock capital - акціонерний капітал;

stock company - акціонерне товариство;

stock market - ринок цінних паперів;

stock market values rate - курс цінних паперів.

store of value - засіб збереження (активи або цінності, які відкладаються для використання у майбутньому).

submit - (v) представляти на розгляд.

subject line - рядок, у якому говориться про тему листування.

subject payment order - дане платіжне доручення.

subject title - предмет листа.

subsidy ['sAbsIdI] - (n) субсидія, дотація, грошове асигнування.

substitute goods ['sAbstItju:t] - взаємозамінні товари .

superior good - товар вищої категорії.

support - (n) підтвердження;

in support - на підтвердження.

superannuation ["s(j)u:pqrxnjV'eIS(q)n] - звільнення за вислугу років, пенсія.

surplus - (n) надлишок, перевищення.

survey report - акт огляду.

sustain losses - терпіти збитки, нести втрати.

swap - (n) обмін, обмін активами або зобов’язаннями.

swaping - (n) бартерний обмін.

T

tangible wealth - матеріальне багатство.

tatonnement - (n) пошук цін.

tariff ['txrIf] - (n) розцінка; (v) оцінити (встановити) розцінку.

tax - (n) податок, збір; (v) оподатковувати;

tax bearer - платник податків;

tax-free - звільнений від податків;

tax-farmer - відкупщик;

indirect business tax - непрямий податок на підприємство;

liable to tax - той, що оподатковується;

lump-sum tax - одноразовий (акордний) податок;

payroll tax - податок на заробітну платню;

personal income tax - особистий прибутковий податок;

sales tax - податок з продажу;

value added tax - податок на додану вартість.

taxation [txk'seIS(q)n] - (n) сума податку,

оподаткування.

teller - (n) касир.

tender - (n) пропозиція (письмова).

terms of trade - умови торгівлі.

tick - (n) рух ціни доверху або донизу.

thrift - (n) бережливість, економність.

thrifts (pl.) - (n) ощадні заклади.

through a clerical error - через канцелярську помилку.

through a typical error - через помилку друкарки.

tolerance - (n) допустиме відхилення.

total spending - загальна сума витрат.

trade deficit - зовнішньоторговельний дефіцит.

trade surplus ['sWplqs] - активне сальдо торгового балансу (перевищення товарного експорту над її товарним імпортом).

transferability of capital - мобільність капіталу.

transaction [trxn'zxkS(q)n] - (n) ведення (ділових операцій), виконання справи, справа, угода, операція;

non-productive transactions - позавиробничі операції.

transfer - (n) переказ грошей, сум (соціальна) допомога; (v) переказувати.

treasury bill - казначейський вексель.

treasury bonds - казначейське зобов’язання.

treasury stock - бухгалтерські (казначейські) акції.

trial order - пробне замовлення.

trough [trPf] - (n) найнижча точка падіння (цін).

trust - (n) кредит, траст; (v) довіряти, давати y кредит;

trust bond - кредитова облігація.

trustee - (n) довірена особа.

turn in the report - здавати звіт.

turnover - (n) обіг.

U

unaudited - (a) неперевірений, непідданий ревізії (неревізований).

unbalanced - (a) неврівноважений, незбалансований.

under advice - при повідомленні, при оповіщенні.

under separate cover - окремою поштою.

underpricing - (n) недооцінка (занижена оцінка).

uniform wholesale prices - єдині оптові ціни.

unprofitable - (a) нерентабельний.

upswing - (n) раптове підвищення, стрибок.

urge - (v) доводити до відома.

utility - (n) корисність, користь.

utilisation - (n) використання.

V

validity - (n) строк дії акредитива.

valorisation - (n) встановлення ціни, підвищення цінності (валюти).

valuation - (n) оцінка, оцінювання, визначення вартості, норма, нормування.

value ['vxlju:] - (n) цінність, вартість; (v) оцінювати;

value added - додана вартість;

value in use - споживча вартість;

value of utility - значення корисності;

absolute surplus value - абсолютна додаткова вартість;

anticipated values - очікувані величини;

assessed value - вартість за оцінкою, оціночна вартість;

at value - за ціною;

balanced sheet value - балансова вартість;

carrying value - балансова вартість;

intrinsic value [In'trInsIk] - споживча цінність;

of value - цінний; той, що має цінність;

surplus value ['sWplqs] - додаткова вартість;

use value - споживча цінність, вартість.

variable exchange - валютний курс, що коливається.

variance - (n) відхилення.

variation - (n) зміна, коливання.

velocity of circulation - швидкість обігу.

velocity of currency - швидкість обігу готівки.

verification - (n) перевірка, звірка.

vertical merger ['mWdZq] - вертикальне злиття.

voucher ['vaVtSq] - (n) грошовий виправдний документ, розписка, контрольний талон, свідоцтво.

W

wage and payment book - розрахункова книжка.

wage differential ["dIfq'renS(q)l] - різниця ставок зарплати, диференційна заробітна плата.

wage earner - робітник, який отримує зарплату.

wage rate - ставка заробітної плати.

warrant - (n) довіреність.

warranty - (n) гарантія ( син. guarantee).

waybill - (n) накладна.

welfare - (n) добробут, соціальний захист;

welfare program - благодійна програма.

windfall - (n) неочікуваний прибуток, удача; випадкове надходження.

withdraw (v) - вилучати (з обігу), відкликати.

withdrawal of the order - відкликання замовлення.

worthwhile - (a) вартий, слушний.

write down - (n) зниження ціни; (v) знижувати ціну.

write off - (n) повне списання з рахунку; (v) повністю списати з рахунку.

write up - (n) підвищення ціни; (v) підвищувати ціну.

Y

yield - (n) прибуток, доход на цінні папери;

yield of bonds - процентний доход з облігацій;

yield to maturity - прибутковість на момент погашення облігації.

yielding - (n) виробництво, кількість продукції; (а) що дає (напр. дивіденд);

yielding interest - що дає процент.


NASAA, НАСУА - Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту
Ґуґл в допомогу!
 
Форум » Навчальні матеріали (все, що не ввійшло в Бібліотеку файлів) » Англійська ділова мова » АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ (ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:
Перший неОфіційний сайт студентів НАСОА (ДАСОА) © 2010 - 2021
Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту (Державна Академія Статистики, Обліку та Аудиту)
При використанні матеріалів сайту посилання на сайт http://nasoa.org.ua обов'язкове!

Перший Неофіційний сайт студентів НАСОА не надає електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням і каталогізацією посилань, які присилаються та публікуються нашими читачами. Якщо ви є правовласником якого-небудь матеріалу і не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв'яжіться з нами і ми видалимо їх. Файли для обміну надані користувачами сайту, і адміністрація не несе відповідальності за їх зміст. Прохання не заливати файли, захищені авторськими правами, а також файли нелегального змісту!

каталог сайтів